Dokumenty do pobrania

STATUT

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W MYŚLIBORZU.

Pobierz

KONCEPCJA PRACY

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W MYŚLIBORZU

Pobierz

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA

KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W MYŚLIBORZU.

Pobierz

BEZPIECZEŃSTWO

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W MYŚLIBORZU.

Pobierz

PROGRAM PROFILAKTYKI

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W MYŚLIBORZU.

Pobierz

ANEKS DO PROGRAMU

PROFILAKTYCZNEGO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W MYŚLIBORZU

Pobierz

PROGRAM WYCHOWAWCZY

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W MYŚLIBORZU.

Pobierz