O nas

Kim jesteśmy

O nas

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.


Dla kogo

W Ośrodku mogą przebywać dzieci i młodzież od 7. roku życia do ukończenia Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, nie dłużej niż do ukończenia przez nich 23 lat.

Orzeczenie

Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież na podstawie skierowania wydanego przez organ prowadzący wynikającego z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Ośrodek prowadzi także zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

image

image

image