Aktualności

Najnowsze wydarzenia w naszej społeczności

….. jest już dostępny.

Wyniki ewaluacji są bardzo wysokie, co dobrze świadczy o pracy dyrekcji, nauczycieli, pracowników i współpracy z rodzicami.

Badaniem objęte zostały dwa obszary:

  • Placówka realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój wychowanków
  • Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badan zewnętrznych i wewnętrznych.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 11, 16, 17 maja 2016 r. przez zespół starszych wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Szczecinie, w skład którego weszli: Pani Agnieszka Stroynowska oraz Pani Iwona Matyjanowska. Badaniem objęto 19 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 6 nauczycieli/wychowawców (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny oraz ankietę z dyrektorem placówki, wywiad grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także analizowano dokumentację. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania placówki.

Wizytacja przebiegała w życzliwej i przyjaznej atmosferze.

Jeżeli chcesz zapoznać się z całym raportem kliknij poniższy link.

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000106944160.pdf

Kto jest Online

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.